Your Cart

การเซาะร่อง เป็นการเพิ่มรูปแบบของพื้นผิววัสดุไม้ในการนำมาใช้งานให้เกิดความหลากหลาย

การเซาะร่องไม้

การเซาะร่องไม้เป็นการสร้างรูปแบบงานประดิษฐ์ในหลายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม ด้านความแข็งแรง ด้านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่อาศัยการเซาะร่องเพื่อประกบไม้เข้าด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งในทุกชิ้นงานถ้าหากมีการเซาะร่องจะทำให้งานนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น และงานที่ได้จะมีความละเอียดสวยงาม เนื่องจากการเซาะร่องไม้ที่เราจะเซาะต้องมีการประเมินให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย อย่างเช่น การเซาะร่องไม้บานประตูให้เกิดลวดลายสวยงาม หรือการเซาะร่องไม้ตู้ลิ้นชักในการประกอบที่ง่ายและแข็งแรง บางครั้งความแข็งแรงไม่ได้เกิดจากตะปูเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการประสานของเนื้อไม้เพียงสองท่อนที่เกิดจากการเซาะเท่านั้น สำหรับท่านใดที่มือใหม่สามารถศึกษาจากบทความต่อจากนี้ได้

เซาะร่อง คือ

ทางเรามีนักวิชาความรู้จากกรมป่าไม้ได้ระบุความหมายไว้ว่า เป็นวิธีการสร้างแนวเส้นบนพื้นผิวของวัสดุไม้ในงานก่อสร้าง เพื่อตกแต่งพื้นผิวให้มีลวดลายตามที่ต้องการรวมทั้งช่วยเชื่อมรอยต่อระหว่างวัสดุที่ดูกลมกลืนมากขึ้น และหากวัสดุมีรอยแตกร้าวเนื่องจากการยืด-หดตัวเพราะความร้อนและความชื้น แนวเซาะร่องจะช่วยให้รอยร้าวอยู่ในขอบเขตของแนวเซาะร่องได้

เซาะร่อง
https://vc1i.rweb-images.com

รูปแบบการเซาะร่อง

รูปแบบการเซาะร่องที่นิยมใช้งานกันโดยที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ข้อมูลดังนี้ 

การเข้าไม้แบบตรง: เป็นรูปแบบการต่อไม้ที่ใช้กันมากเพราะต่อง่ายและรวดเร็ว แต่ความแข็งแรงค้อนข้างน้อยมาก ซึ่งวิธีนี้ใช้ต่อไม้โดยทั่วไป

การเข้าไม้แบบบังใบ: เป็นการเซาะไม้ให้เป็นรูปตัวแอล หรือทำให้เกิดรอยต่อช่องเป็นมุม 90 องศา โดยเซาะไม้ให้ลึกประมาณหนึ่งในสี่ของความหนาไม้ ซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่ใช้กับงานทำลิ้นชักหรือตู้เก็บหนังสือ

การเข้าไม้แบบเดือยกลม:โดยมีลักษณะไม้ท่อนแข็งเป็นแกน เรียกว่าเดือย และอีกท่อนหนึ่งจะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน จะมีการเซาะเป็นรูที่มีขนาดพอดีกับตัวเดือย นิยมใช้กับงานประเภทเฟอนิเจอร์ เพราะเป็นข้อต่อที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว

การเข้าไม้แบบบากร่อง: รูปแบบนี้จะมีความแข็งแรงโดยการใช้ไม้สองท่อนนำมาทำให้ปลายที่จะเข้ามาให้ได้ฉาก แล้วจึงวางตำแหน่งที่จะเข้าไม้กับไม้อีกท่อนแล้วจึงเซาะไม้ให้เป็นร่องพอดีกัน ยึดด้วยกาวลาเท็กซ์แล้วยึดด้วยตาปูอีกที วิธีนี้นิยมใช้กับงานลิ้นชัก ชั้นวางของ บันได เป็นต้น

การเข้าไม้แบบบากร่องห่างเหยื่ยว: รูปแบบนี้จะเข้าไม้ที่ดีที่สุด ทำได้ยากแต่มีความแข็งแรงมากจะเซาะร่องปลายไม้ด้านหนึ่งให้เป็นเดือยรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นแนวเรียงกันไปเรียกว่า เดือย และปลายไม้อีกท่อนหนึ่งก็จะถูกตัดในรูปแบบเช่นเดียวกันแต่จะเป็นส่วนหาง อีกเพื่อให้ไม้สองท่อนนั้นนำมาล็อคให้พอดีกันแล้วยึดด้วยกาวลาเท็กซ์วิธีนี้นิยมใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงและงานที่เรียบร้อยสวยงาม

เซาะร่อง
https://www.thaicarpenter.com/images/column_1607315204/56518.jpg

ขั้นตอนการเซาะร่องไม้

ข้อมูลจากกรมป่าไม้ได้ระบุไว้ว่า เราจะต้องนำไม้ทุกแผ่นที่จะทำการเซาะ ใสให้ความหนาเท่ากันทุกแผ่น และใสแต่งขอบไม้ทุกแผ่นให้เรียบตรงและได้ฉาก เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเซาะร่องไม้ เช่น กาว  แม่แรง ค้อนไม้ CClamp หรือ FClamp นำแผ่นไม้เซาะร่องด้วยเครื่องเซาะ แผ่นไม้จะมีสองด้าน ด้านหนึ่งจะเซาะมีลักษณะเป็นร่องตัวผู้ อีกด้านของแผ่นไม้จะเซาะมีลักษณะเป็นร่องตัวเมีย ส่วนแผ่นไม้ที่ปิดหัวปิดท้ายจะเซาะร่องแค่ด้านเดียว จากนั้นนำไม้ที่เซาะร่องเรียบร้อยไปทากาวที่ขอบไม้ด้านที่มีลักษณะเป็นตัวเมียทุกแผ่นของด้านที่เซาะ ยกเว้นแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย ให้ทาเฉพาะแผ่นที่ติดกันเท่านั้น แล้วนำไม้มาเรียงประกบกัน ใช้ค้อนไม้ตอกให้เข้ากันทีล่ะแผ่นจนครบจำนวนแผ่นที่เตรียมไว้ เมื่อครบจำนวนวางไม้ลงไประหว่างหน้าอัดของแม่แรงอัดไม้ที่เรียงตามลำดับ ทำการจัดแผ่นไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยแม่แรงให้แน่นพอประมาณ ขณะบีบอัดแผ่นแม่แรงใช้เศษไม้วางบนแผ่นไม้ที่เซาะตลอดทั้งแนวเพื่อช่วยให้ แผ่นไม้เคลื่อนที่เข้าหากันได้สะดวกและแผ่นไม้สนิทยิ่งขึ้น เช็ดกาวที่หล้นออกมาจากรอยต่อไม้ให้สะอาด ตรวจสอบไม้ให้วางตัวอยู่ในแนวระดับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ที่ทำการเซาะร่องบิดตัว แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้กาวแห้งจนเสร็จ แล้วนำไปขัดด้วยกระดาษทรายให้แผ่นไม้เรียบ ใช้สีเก็บรอยไม้ที่แตกแล้วขัดด้วยกระดาษทรายอีกรอบก็จะได้ไม้แผ่นที่เสร็จสมบูรณ์

เซาะร่่อง
https://i.ytimg.com/vi/vO9xK1bcQ6w/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLA0sMVnlCiNuPvjsIiWTyrsCyZdVQ

สาเหตุและประโยชน์ของการเซาะร่องไม้

ข้อมูลจากสำนักข่าวและกรมป่าไม้ได้ระบุว่า สาเหตุที่ต้องเซาะร่องก็เพื่อให้การต่อไม้หรือสร้างลวดลายมีรูปแบบหลากหลายในการเสริมประสิทธิความแข็งแรงของพื้นผิววัสดุที่เกิดจากการเชื่อมต่อกัน อีกทั้งในการทำงานบางพื้นผิววัสดุไม่สามารถใช้วัสดุพวกเหล็กหรือตะปูได้ ก็ต้องอาศัยหลักการของไม้เพื่อให้งานนั้นมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ยึดทั่วๆไป เมื่อเราเข้าใจสาเหตุเราก็จะเจอประโยนช์ที่ได้จากการเซาะร่องไม้ที่ทำให้วัสดุมีความแข็งแรงช่วยรักษาสภาพของไม้ได้ดีเมื่อได้รับความชื้น และวัสดุจากชิ้นงานมีความละเอียด อีกทั้งยังนำไม้เก่ามาประยุกต์ผลงานได้มากขึ้น

การเซาะร่องไม้เป็นการเพิ่มรูปแบบของพื้นผิววัสดุไม้ในการนำมาใช้งานให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งในการเซาะร่องไม้จากศูนย์ ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กของป่าสรุปไว้ว่าการนำไม้เก่ามาเซาะจะได้คุณภาพดีเนื่องจากผ่านการผึ่งและการกองไม้ไหวนาน ด้วยกระแสอากาศ แสงแดด หรือเตาอบ ทำให้ไม้มีความอยู่ตัว น้ำหนักเบา มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ลดการทำลายของแมลง เห็ดราได้ดี การเซาะร่องไม้เป็นงานฝีมือเหมาะกับประเภทงานที่ต้องการความละเอียดความสวยงามเพื่อให้งานนั้นมีคุณภาพ และการเซาะร่องไม้ช่วยแก้ปัญหาให้ไม้คงสภาพได้นานมากขึ้นเมื่อได้รับความชื้น

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับท่านใดที่กำลังต้องการไม้เก่าคุณภาพดีมาใช้ในงานก่อสร้างหรืองานประดิษฐ์สามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน TWOMENWOOD ได้

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง