Your Cart

การไสไม้ เป็นงานเบื้องต้นสำหรับไม้ทุกแผ่นเลยก็ว่าได้ เราจะพาทุกคนทำความเข้าใจกับบทความต่อจากนี้กันเลย

การไส
https://3.bp.blogspot.com/-r0oEp9pZ-eM/UEIWhDONBNI/AAAAAAAABK8/IBp_JbnatKw/s1600/ScreenHunter_46.jpg

สำหรับการไสไม้หลายท่านเกิดคำถามว่าไสทำไม เมื่อเป็นแผ่นไม้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้เลย แต่ตามหลักแล้วไม้ที่นำมาใช้งานจริงจะต้องมีความเรียบ ไม่โก่ง ไม่นูน ไม่บิดเบี้ยว การไสไม้จึงเป็นงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานไม้ เพราะการไสไม้เป็นเป็นงานเบื้องต้นสำหรับไม้ทุกแผ่นเลยก็ว่าได้ เราจะพาทุกคนทำความเข้าใจกับบทความต่อจากนี้กันเลย

การไสไม้คือ

การนำกบไสไม้หรือกบไฟฟ้า กดลงบนไม้แล้วเคลื่อนที่กบบนพื้นไม้ไปข้างหน้า เพื่อลบคลองเรื่อยหรือเสี้ยนช่วยทำให้หน้าไม้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว ลอกลาด เป็นต้น

การไสไม้
https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1629105551-g3brctpa78.jpg

ขั้นตอนการไสไม้ด้วยกบไสไม้

โดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรระบุไว้ว่า เราจะต้องเตรียมไม้ที่ต้องการไส จากนั้นนำกบไสไม้ใช้มือทั้งสองจับที่มือจับ ให้หัวแม่มือทั้งสองกดอยู่ที่หลังของตัวกบ นิ้วชี้ทั้งสองข้างเหยียดขนาบบังคับอยู่ที่ข้างตัวกบ ออกแรงกดตัวกบด้วยฝ่ามือที่จับแล้วเสือกกบตรงออกไปข้างหน้า นิ้วชี้ที่เหยียดขนาบข้างตัวกบไว้นั้น ต้องทำหน้าที่คอยคุมตัวกบให้เลื่อนตรงไปตามทิศทางที่ต้องการการไสกบออกไปนั้น ต้องระวังการวางน้ำหนักมือให้สม่ำเสมอกัน และให้กบเลื่อนออกไปโดยแนบชิดกับผิวไม้ ตลอดไม่ตะแคงหรือกระดก การยืนไสที่ให้แรงที่ดีที่สุดนั้นขาทั้งสองข้างต้องเหยียดตรง เวลาพุ่งกบออกไปเพียงแต่โน้มตัวและย่อขาตามเท่านั้น และเวลาไสออกไปนั้นแขนทั้งสองต้องคงเหยียดตรงอยู่เสมอกัน จึงจะทำให้กบเดินได้คงที่ การไสไม้นั้นต้องระวังในเรื่องเสี้ยนไม้ ให้ทิศทางที่ไสกบออกไปนั้นไปทางเดียวกับทิศทางของเสี้ยนไม้ นอกจากบางกรณีที่ไม้มีเสี้ยนย้อนไปย้อนมามาก ก็จำเป็นต้องใช้วิธีไสช่วงสั้น ๆ กลับไปกลับมาหรือทแยงไปตามเสี้ยนไม้ด้วย ซึ่งตามธรรมดาแล้วใช้วิธีไสออกไปเป็นทางยาว ๆ ยิ่งการไสกบผิวด้วยแล้วถ้าทำได้ไสครั้งเดียวตลอดแผ่นได้ยิ่งเป็นการดี การไสล้างนั้นต้องให้กบกินไม้มากกว่าการไสแต่งผิว ในการไสกบผิวนั้นต้องระวังให้กบกินเนื้อไม้น้อยที่สุดซึ่งการไสที่ดีขี้กบจะเป็นเยื่อบาง ๆ เท่านั้น จนสิ้นสุดการไสไม้

การไสไฟฟ้า
https://a.ipricegroup.com/media/Eye/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.jpg

รูปแบบการไสไม้

มี 3 ระดับ คือ หยาบ เรียบ ลื่น ข้อมูลจากกรมป่าไม้และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระบุระดับของการไสไม้ไว้ดังนี้  

ระดับแรก: ช่วงหยาบ เป็นการนำเนื้อไม้ที่ล้นเกินออก ให้ใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการ โดยเราจะปรับไม้ที่โก่ง นูน บิด ให้มีความเรียบตรงในแบบที่พอรับได้ เครื่องมือกบที่ใช้มีความยาวตั้งแต่ 14 นิ้ว 20 นิ้ว โดยกำหนดทิศทางการไสไม้ให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวา ช่วยให้เราออกแรงได้ง่ายและเบามือขึ้น ซึ่งในระดับแรกสำหรับท่านใดมีเครื่องรีดไม้หรือไสชิดได้เลยเพราะระดับความหยาบทดแทนเท่ากับกบไสไม้

          ระดับที่สอง: ช่วงเรียบ เป็นขั้นตอนต่อจากช่วงหยาบ ถือเป็นการปรับหน้าไม้ให้เรียบ ตรงระนาบให้มากที่สุด ระดับนี้อาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพราะเป็นงานฝีมือที่ต้องการความละเอียด เครื่องมือกบที่ใช้มีความยาว 22 นิ้ว ขึ้นไป โดยกำหนดทิศทางในการไสไม้นั้นมักจะไสตรงๆตามเสี้ยนไม้ อาจมีการเอียงซ้ายและเอียงขวาบ้าง เพื่อเบาแรงกดแล้วกลับมาไสตรงต่อ

          ระดับที่สาม: ช่วงลื่น เป็นช่วงสุดท้ายในการเก็บผิวไม้ เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบ เคลือบ และการทำสี ในระดับนี้จะต้องปรับตั้งใบกบที่คมและตั้งกบไสไม้ละเอียดที่สุด เครื่องมือกบที่ใช้มีความยาวตั้งแต่ 7 นิ้ว 10 นิ้ว โดยกำหนดทิศทางในการไสไม้จะต้องตรงเพียงเท่านั้นและสิ่งสำคัญเลยกบไสไม้จะต้องกินผิวไม้สม่ำเสมอเท่าๆกันทั้งผิว

การไสไม้
https://img.my-best.in.th/content_section/choice_component/sub_contents

ประโยชน์การไสไม้

การไสไม้ทำให้งานไม้นั้นมีความประณีต พื้นผิวของแผ่นไม้มีความเรียบ ไม่โก่งงอ ไม่นูน ไม้ที่นำมาประกอบเข้ารูปได้ตามสัดส่วน จากนั้นมีการให้ข้อมูลของนักวิชาการบ้านไม้และสวนได้ระบุจุดเด่นไว้อีกว่าพื้นผิวของไม้มีความเรียบแล้ว การไสสามารถเซาะเนื้อไม้ให้เกิดร่อง ในการทำงานเกี่ยวกับ วงกบ ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น ช่วยให้การทำงานใช้ไม้ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จากบทความข้างต้นที่กล่าวมาการไสไม้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ในกระบวกการผลิตงานไม้ การไสไม้หรือไสชิดเพื่อให้ไม้ที่ได้มีความเรียบ ความสวยงาม และความหนาตามขนาดที่เราต้องการ การไสไม้โดยรวมแล้วสามารถเซาะร่องเพื่อทำวงกบ ประตู และหน้าต่างหรืองานไม่ที่ละเอียด เป็นต้น ไม้ที่นำมาไสใช้ได้ทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่ ถ้าความนิยมเลือกใช้เป็นไม้เก่าดีกว่าเพราะเราต้องทำการไสเสี้ยน รอยตะปู หรือรอยค้อนออกได้เหมือนไม้ใหม่ และไม้เก่าที่ได้มีความแห้ง ไม่บิดเบี้ยว หรือโกงงอ เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าไม้ใหม่นั้นเอง ไม้ไม่มีความชื้น อีกทั้งยังทนต่อความชื้นอีกด้วย และไม่ต้องกังวลศัตรูพืชเลย สุดท้ายนี้จากบทความทั้งหมดสิ่งสำคัญเลยของการไสไม้เลยก็คือ เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะ ความละเอียดสูง และต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุอื่นๆที่จะต้องใช้ร่วมกับการไสไม้ เพื่อให้งานไม้ที่ผ่านการไสหรือไสชิดมีความสวยงาม เรียบร้อยใช้งานได้จริง เพราะเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของบ้านเลยทีเดียวที่จะโชว์ลวดลายของบ้านให้มีความโดดเด่น

ถ้าหากท่านใดที่กำลังต้องการไม้เก่าคุณภาพดีและไม้อื่น เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น สามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน TWOMENWOOD มีไม้ให้เลือกหลายเกรดหลายชนิดเต็มประสิทธิภาพไม่ทำให้คุณลูกค้าผิดหวังในงานไม้ของเราอย่างแน่นอน สำหรับท่านใดต้องการดูสินค้าด้วยตัวเอง เรามีหน้าร้านไม้เก่าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และไม้ใหม่อยู่ที่ปทุมธานี

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง