Your Cart

ไม้มะค่า ลวดลายสีสันสวยงาม และแข็งแรงทนทาน

ทำความรู้จักกับไม้มะค่า หนึ่งในไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ต้นไม้มะค่า
https://www.a-remuweb.com/

ถ้าหากกล่าวถึงวัสดุไม้ที่ได้รับความนิยมแล้ว หนึ่งในนั้นจะต้องมีไม้มะค่าอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและทนทานมาก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้ไม้มะค่าได้รับความนิยมในวงการไม้แปรรูป ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสิ่งปลูกสร้างได้ รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ ก็มักจะนิยมใช้ไม้มะค่ากันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับโรงไม้ของเราที่มีการผลิตไม้มะค่าแปรรูป ซึ่งสามารถนำไปใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ด้วย[3]

https://www.chillpainai.com/

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า มะค่าเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และอินเดีย สำหรับในประเทศไทยต้นมะค่ามักจะมีการแพร่กระจายตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งสามารถพบได้ในทุกภาค (ยกเว้นภาคใต้) โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ มักขึ้นตามบริเวณข้างลำห้วยหรือแม่น้ำที่ชุ่ม โดยมะค่าโมงจะมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่ามะค่าแต้ เมื่อปลูกจนครบ 1 ปี ความสูงจะอยู่ที่ 2.เมตร สำหรับไม้มะค่าที่เหมาะกับการนำมาใช้งานจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 2530 ปีขึ้นไป[4]

ไม้มะค่า

ชนิดของไม้มะค่า

มะค่า มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

• มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 30 เมตร จัดเป็นไม้ผลัดใบ พบได้ตามป่าดิบแล้ง หรือบริเวณแนวเชื่อมระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ตามริมลำธารในป่าเพญจพรรณที่มีความชื้น โดยเส้นรอบวงของลำต้นไม้ มะค่าโมง จะมีขนาด 13 เมตร ลำต้นมีความแข็งแรง เนื้อไม้แข็ง (ความแข็ง 808 กก.) และทนทาน เมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ (ความแน่น 850 กก/ม3) นิยมนำไปใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือน และทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมะค่าโมงจัดเป็นไม้มงคลพระราชทานเพื่อปลูกแก่จังหวัดสุโขทัย [1]

• มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq เป็นมะค่าอีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดให้เป็นไม้มงคล โดยเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานแก่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งหาได้ยากกว่ามะค่าโมง ถูกค้นพบครั้งแรกในจังหวัดราชบุรี และได้ชื่อสปีชีส์ว่า “Siamensis” ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 25 เมตร เนื้อไม้หยาบและมีน้ำหนักมาก ซึ่งสีของเนื้อไม้มะค่าแต้จะมีสีน้ำตาลอ่อนสลับเข้ม มีความแข็งแรงและเนื้อไม้ยังมีความแน่นมาก (ความแข็ง 1,294 กก.) , (ความแน่น 1,100 กก/ม3)   ลวดลายจะน้อยกว่ามะค่าโมง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ทำโครงสร้างบ้านเรือน กระดูกเรือ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น [1]

ความแตกต่างระหว่างไม้มะค่าโมงกับมะค่าแต้

ข้อมูลจากกรมป่าไม้ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างไม้มะค่าโมงกับมะค่าแต้ดังนี้

ไม้มะค่าโมงแต้จะมีสีที่ออกไปทางน้ำตาลอ่อนสลับเข้มส่วนไม้มะค่าโมงจะมีสีออกไปทางเหลือส้มและมีลวดลายที่สวยกว่า

หน้าที่ของการนำไปใช้งานเลยแตกต่างกันไปด้วย ไม้มะค่าโมงนั้นนิยมนำไปใช้ทำในงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และทำเป้นไม้พื้น ไม้บันได ไม้ฝ้าเพดานและไม้ผนังเพราะด้วยสีและลวดเลยที่สวยงาม ส่วนไม้มะค่าแต้นั้นนิยมนำไปใช้ทำเสาและโครงสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ

ความแข็งแรงของไม้มะค่าโมงและมะค่าแต้แล้ว ไม้มะค่าแต้จะมีความแข็งแรงกว่าแต่เปราะแตกร้าวง่ายกว่า ซึ่งความแข็งแรงจะวัดที่ความหนาของเนื้อไม้และการใช้งานมากกว่า แต่ทั้ง2ชนิดนี้จัดอยู่ในตระกูลไม้เนื้อแข็งซึ่งมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีรวมทั้งยังทนต่อปลวกและมอดอีกด้วย [2]

ต้นไม้มะค่า
https://www.77kaoded.com/

ข้อดีของไม้มะค่า

• ลวดลายและสีสันของไม้มะค่าดูสวยงาม เป็นธรรมชาติ โดยจะมีตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงแดงอมส้ม จึงสามารถนำไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้อย่างหลากหลาย

• ไม้มะค่ามีความแข็งแรง เหนียวและทนทาน ด้วยคุณสมบัตินี้จึงทำให้เป็นไม้ที่ทนต่อการขูดขีด และทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ยาก

• เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง จึงทนต่อสภาพอากาศ รวมทั้งทนต่อปลวกและมอดได้ดี ทำให้เกิดการผุพังได้ยาก เมื่อนำไปใช้เป็นโครงสร้างบ้าน ตกแต่งอาคารบ้านเรือนทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ จะได้วัสดุที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างยาวนาน

• เนื้อไม้มะค่ามีความหนาแน่นมากพอสมควร ทำให้รับน้ำหนักได้ดี ซึ่งเหมาะกับการนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนประเภทต่าง ๆ ที่ต้องรับน้ำหนักและแรงกระแทก

• ไม้มะค่าทนต่อปลวก มอด เชื้อราและความชื้น จึงสามารถนำไปใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อเสียของไม้มะค่า

• เนื้อไม้มะค่ามีความหนาแน่นสูง ส่งผลให้มีน้ำหนักค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีโอกาสยืดหรือหดตัวตามสภาพอากาศได้ด้วย จึงทำให้คนส่วนใหญ่นำไปใช้ตกแต่งงานภายในมากกว่าภายนอก

• ด้วยความที่เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรง เหนียวและทนทาน จึงทำให้ยากต่อการตัดแต่งหรือเจาะ

• ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับงานก่อสร้าง และอุตสาหกรรมไม้แปรรูป จึงทำให้ไม้มะค่ามีราคาค่อนข้างสูง เพราะความต้องการมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ไม้มะค่าแท้ในปัจจุบันนั้นหาได้ค่อนข้างยาก

https://lh3.googleusercontent.com/

การใช้ประโยชน์ไม้มะค่า

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรง เหนียวและทนทาน เนื้อไม้มีสีเหลืองไปจนถึงแดงอมส้ม (ขึ้นอยู่กับอายุของไม้มะค่า) ลวดลายสวยงามคล้ายไม้สัก เรียกว่าธรรมชาติรังสรรค์มาให้อย่างลงตัว เช่นนี้จึงทำให้ไม้มะค่าถูกนำมาแปรรูป และใช้สร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย โดยใช้เป็นโครงสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปาร์เก้มะค่า บันได เสาบ้าน ชายคา คานไม้ ประตู หน้าต่าง วงกบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้ โซฟา เตียง เป็นต้น

ไม้มะค่า
https://preserved-flower.biz/

จุดเด่นของไม้มะค่า

หลายคนอาจแยกไม่ออกว่าไม้มะค่ากับไม้ชนิดอื่นต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะลวดลายของไม้มะค่าที่ดูคล้ายกับไม้สัก แต่ลักษณะเด่นของไม้มะค่าที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือ ไม้มะค่าจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ลวดลายดูเป็นธรรมชาติ เนื้อไม้จะมีสีเหลืองไปจนถึงน้ำตาลอมแดง ซึ่งสีของเนื้อไม้ค่อนข้างสวยและเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะของเนื้อไม้อาจจะหยาบ แต่พื้นผิวจะมีความเรียบ และที่สำคัญเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สีของไม้เข้มขึ้นอีกด้วย

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของไม้มะค่านั้นเหมาะกับการนำมาประกอบเป็นโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของอาคารบ้านเรือน ตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ ได้ด้วย ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้ระบุว่าไม้มะค่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. หากจะตัดมาใช้งานหรือแปรรูปเพื่อการค้า ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน แต่ถ้าคุณต้องการไม้เก่า ไม้จริง ไม้มะค่าแปรรูปเพื่อนำไปประโยชน์ในด้านต่าง ๆ TWOMENWOOD ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าไม้แปรรูปได้ ซึ่งเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วย สำหรับท่านใดต้องการดูสินค้าด้วยตัวเอง เรามีหน้าร้านไม้เก่าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง