Your Cart

ไม้สัก ดีมีคุณภาพ ลวดลายสวย ประโยชน์หลากหลาย

ต้นสัก
https://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement3106.htm

เมื่อพูดถึงการใช้ประโยชน์ไม้สักแล้ว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่า ไม้สักเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม ดูละเอียด เป็นธรรมชาติ และที่สำคัญจัดเป็นไม้ที่มีความทนทาน จึงเป็นวัสดุที่เหมาะกับการนำไปใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ ต่อรถ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือกสิกรรม รวมไปถึงแกะสลัก จะเห็นได้ว่าไม้สักสามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

ไม้สัก
https://craftnroll.net/wp-content/uploads/2019/04/554261935.jpg

ไม้สักที่มีความทนทาน กันมด ปลวก และแมลงได้นั้น มักเป็นไม้สักเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งได้จากการรื้อถอดบ้านไม้สักเรือนเก่า ซึ่งเป็นไม้ที่มีความชื้นต่ำ จึงทำให้มีความทนทานสูง เมื่อนำไปใช้ก่อสร้างบ้านเรือนหรือผลิตเครื่องมือเครื่องใช้มักจะไม่ค่อยมีปัญหา ต่างจากไม้สักใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มักมีปัญหาเกี่ยวกับความชื้น หากนำมาสร้างบ้านเรือนหรือทำเฟอร์นิเจอร์จะไม่ทนต่อสภาพอากาศเท่าไม้สักเก่า และเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้ไม้มีการยืดและหดได้

สักทอง

ปัจจุบันไม้สักเก่าอาจหาได้ค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่ที่นำมาสร้างเฟอร์นิเจอร์มักเป็นไม้สักใหม่ที่มีอายุไม่มากนัก และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกอ้างว่าผลิตจากไม้สักก็อาจจะไม่ได้ใช้ไม้สักแท้ 100% เพราะไม้สักแท้ที่มีความทนทานสูงจำเป็นจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะสามารถนำมาแปรรูปได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม้สักเก่ามีมูลค่ามากกว่าไม้สักชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากใครสนใจงานไม้เก่าคุณภาพดี หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับไม้สัก TWOMENWOOD สามารถให้คำตอบกับคุณได้ บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับไม้สัก โดยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุของไม้สักให้ทราบกัน

ต้นไม้สัก
http://www.old.satitm.chula.ac.th/cudbiomap/plants_images/P1010925.JPG

ลักษณะทั่วไปของต้นสัก

จากข้อมูลของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า สักเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีการผลัดใบในช่วงฤดูร้อน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการนำส่วนของลำต้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สร้างที่อยู่อาศัย ทำเฟอร์นิเจอร์ และแกะสลัก ซึ่งการจะนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ นั้นจะต้องผ่านการแปรรูปก่อน เนื่องจากเป็นไม้ขนาดใหญ่ การจะนำส่วนของลำต้นไปใช้จึงต้องผ่านกระบวนการเลื่อยให้ได้ไม้เป็นแผ่น อย่างไรก็ตามไม้สักที่นิยมนำมาใช้งานมักเป็นไม้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ลำต้นไม้สัก
https://thfarmers.com/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

ลำต้น

ลำต้นมีลักษณะตรงเปลา สูงได้ถึง 30 เมตร โคนต้นจะมีลักษณะเป็นพูพอนเล็กน้อย กิ่งอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม เรือนยอดเป็นทรงพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือกไม้หนา มีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนแกมเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องขนาดเล็กตามความยาวของลำต้น เนื้อไม้อ่อนถึงแข็งปานกลาง สีของไม้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้สัก โดยมีตั้งแต่สีน้ำตาลทองไปจนถึงสีน้ำตาลแก่ จัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงธุรกิจไม้เก่าที่ให้บริการเกี่ยวกับไม้สักแปรรูป โดยจะนำลำต้นของไม้สักมาแปรรูปและใช้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ รถ รวมถึงผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ด้วย

ใบสัก
https://medthai.com/wp-content/uploads/2014/06/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

ใบ

ใบสักเป็นใบเดี่ยว โดยจะแตกออกจากกิ่งเป็นคู่ตรงข้ามกัน และแต่ละคู่จะตั้งฉากสลับกันไปตามความยาวของกิ่ง ใบมีลักษณะเป็นรูปรี หรือรูปไข่กลับ ความยาวของใบจะอยู่ที่ 3060 เซนติเมตร ด้านบนและด้านล่างของใบจะมีผิวสัมผัสที่หยาบและสากมือ บริเวณท้องใบจะเป็นสีเขียว หากเป็นใบอ่อน เมื่อนำมาขยี้จะมีสีแดง โดยใบสักนั้นจะมีการร่วงหรือผลัดใบในช่วงฤดูร้อน หลังจากนั้นจะมีการแตกใบใหม่ในช่วงประมาณเดือนเมษายน-มิถุนายน

ดอกไม้สัก
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2016/07/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81-1030x708.jpg

ดอก

ดอกของต้นสักจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ โดยจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ซึ่งจะออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่แบบแยกแขนงบริเวณปลายกิ่ง ในส่วนของกลีบดอกจะมีสีขาวนวล โดยช่อดอกช่อแรกนั้นจะออกที่ปลายยอดสุดของแกนลำต้น จากนั้นจะออกดอกที่ปลายยอดของกิ่ง ทั้งนี้ดอกของต้นสักจะบานเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น ต่อมาจะได้รับการผสมจนกลายเป็นผลในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

เมล็ดสัก
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2016/07/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%812.jpg

ผลและเมล็ด

ผลสักจะมีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ 12 เซนติเมตร โดยใน 1 ผลจะมีเมล็ดจำนวน 14 เมล็ด เมื่อผลแก่จัดจะเป็นสีน้ำตาล ซึ่งผลจะเริ่มแก่ในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม สำหรับเมล็ดจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร โดยเมล็ดจะเรียงตัวไปทางแนวตั้งของผลสัก และทุกเมล็ดจะมีเปลือกบาง ๆ หุ้มอยู่

ต้นไม้สัก
https://www.teedin108.com/public/photo/original/20190306214521_8816905c7fdd01845c9.jpg

การเจริญเติบโตของไม้สัก

สักเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรกจะเห็นว่ามีการเติบโตเร็วมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์หรือกล้าที่ใช้ปลูก สภาพพื้นที่ และการดูแลรักษา โดยทั่วไปแล้วต้นสักที่ถูกดูแลรักษาเป็นอย่างดี เมื่อมีอายุครบ 10 ปี ต้นจะมีความสูงเฉลี่ยมากกว่า 15 เมตรขึ้นไป ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยจะมีมากกว่า 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ใน 1 ไร่จะให้ผลผลิตที่สูงกว่า 13 ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นความสูงจะลดลง แต่ในส่วนของความโตทางเส้นรอบวงของสักจะยังเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ

ไม้สัก
https://scontent.fbkk6-1.fna.fbcdn.net

การเจริญเติบโตของไม้สักแต่ละช่วงอายุทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูง

– ไม้สักที่มีอายุ 10 ปี จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยที่ 15.01 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 17.0 เมตร
– ไม้สักที่มีอายุ 20 ปี จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยที่ 22.90 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 23.0 เมตร
– ไม้สักที่มีอายุ 30 ปี จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยที่ 27.86 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 26.0 เมตร
– ไม้สักที่มีอายุ 40 ปี จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยที่ 31.36 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 27.5 เมตร
– ไม้สักที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยที่ 33.89 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 28.0 เมตรขึ้นไป
– ไม้สักที่มีอายุ 100 ปี จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกเฉลี่ยที่ 40.6 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 32.6 เมตร

ต้นสักที่ใหญ่ที่สุด
https://fastly.4sqi.net/img/general/600x600/12658742_ZEKYcZaKW-U0ZjykMZLQ1GplkS-kBRkJOCtQoFgqdRQ.jpg

ต้นสักที่ใหญ่และอายุมากที่สุดในโลก

ในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นสักได้อ้างว่า ต้นสักที่มีขนาดใหญ่และอายุมากที่สุดในโลก ได้แก่ ต้นสักที่ได้รับชื่อพระราชทานนามว่า “มเหสักข์” ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,500 ปี สูงถึง 47 เมตร ลำต้นเส้นวงรอบจะอยู่ที่ 10 เมตร กับอีก 23 เซนติเมตร และขนาดความโตจะอยู่ที่ 1020.7 เซนติเมตร เฉลี่ยแล้วจะโตขึ้นปีละ 1.3 เซนติเมตร โดยต้นดังกล่าวนั้นอยู่ในวนอุทยานต้นสักใหญ่ บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับใครที่กำลังมองหาไม้เก่า ไม้จริง ไม้สักเก่าคุณภาพดี รวมถึงไม้แปรรูปประเภทอื่น ๆ เช่น ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง TWOMENWOOD ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถใช้บริการได้ เพราะเรามีบริการแปรรูปไม้ทุกรูปแบบ จัดส่งทั่วประเทศ โดยสร้างผลงานจากช่างมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ใส่ใจในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกใจและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

อ้างอิง