Your Cart

การรีดไม้ การปรับหน้าไม้ให้มีพื้นผิวเรียบ ความหนาสม่ำเสมอเท่ากัน

การรีดไม้

สำหรับการรีดไม้เป็นการนำไม้จริงมารีดเพื่อให้งานหยาบเป็นงานละเอียด ซึ่งไม้ที่นำมารีดได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการเลื่อยจากไม้ท่อนกลมที่มีขนาดใหญ่ให้ได้ไม้แผ่นที่ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย และนำไปใช้งานได้จริง และไม้ที่เราได้จากอาจมีตำหนิ ซึ่งอาจเกิดจาก ธรรมชาติ เครื่องมือกลในการตกแต่งไม้ จะมีรอย ตำหนิของเสี้ยนต่างๆ หรือเกิดจากตาไม้ รอยขรุขระทั่วบนแผ่นไม้ นี่คือเหตุผลหลักที่ต้องนำไปเข้าเครื่องรีด ในการรีดไม้ อีกทั้งเมื่อผ่านการรีดทำให้การนำไม้ไปใช้งานก็สะดวกมากขึ้น ทาสีแล้วมีลวดลายสวยงามจากไม้ เราจะพาไปทำความรู้จักการรีดไม้จากบทความต่อจากนี้

การรีดไม้

คือ การปรับหน้าไม้ให้มีพื้นผิวเรียบ ความหนาสม่ำเสมอเท่ากัน โดยผ่านเครื่องรีดไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือเครื่องดูดแผ่นไม้เข้าไปได้แบบอัตโนมัติ สามารถรีดไม้ได้ทั้งสองด้านในคราวเดียวกัน แผ่นไม้ที่โผล่ไปอีกด้านนั้นจะเรียบ และได้ขนาดตามที่เรากำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นผลดีมากๆ กับงานไม้ ทำให้การใช้งานไม้มีประสิทธิภาพ และงานประดิษฐ์จากไม้ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ที่ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นม

ขั้นตอนการรีดไม้

ข้อมูลจากสำนักข่าวและกลุ่มนักออกแบบงานไม้ได้ระบุไว้ว่า เราจะต้องวัดความหนาของไม้ที่จะรีด ถ้าไม้มีความหนาใกล้เคียงกันหลายๆท่อน ควรวัดจากท่อนที่มีความหนามาก ปรับแท่นเครื่องรีดไม้ไสไม้ให้ได้ขนาดความหนาของไม้ก่อน โดยตรวจดูที่วัดระยะความลึกของการไส ซึ่งในรอบแรกตั้งระดับของเครื่องรีดไม้ให้สูงกว่าไม้ก่อน แล้วไสไม้ผ่านไปในรอบแรก กดปุ่มเปิดเครื่องรอให้หัวตัดหมุนเต็มที่ก่อน ป้อมไม้เข้าเครื่องรีดไม้ โดยเอาด้านที่ใสเรียบ ด้าน A (ใสด้วยเครื่องไสเพลาะไม้) วางแนบกับแท่น ซึ่งใบมีดของเครื่องรีดไม้ ไสไม้จะกินไม้ด้าน C หลังจากไม้ถูกไสผ่านเครื่องรีด นำไม้มาตรวจสอบความหนา ถ้ายังไม่ได้ความหนาที่ต้องการให้ปรับ แท่นเครื่องให้มีระยะน้อยกว่าความหนาที่วัดได้ในครั้งแรก แล้วนำไม้มาไสใหม่ให้ได้ขนาดตามต้องการ รีดไม้ครั้งที่สอง โดยเอาไม้ด้าน B วางแนบ กับแท่นเครื่อง ก่อนป้อนไม้ให้วัดความหนาของไม้ เหมือนการไสครั้งแรก แล้วปรับแท่นเครื่องตามขนาดที่วัดได้จึงป้อนไม้เข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้ ซึ่งในการปรับแท่นเครื่อง ให้ไสไม้แต่ละครั้งไม่ควรมากเกินกว่า 1-2 มิลลิเมตร แต่ถ้าเป็นการใสครั้งสุดท้ายควรตั้งให้บางมากกว่านั้น

ประโยชน์ของการรีดไม้

ไม้ที่ผ่านเข้าเครื่องรีดสามารถปรับขนาดความหนาของไม้ ขจัดริ้วรอยที่แตก หรือรอยอื่นๆบนแผ่นไม้ จะได้ไม้ที่มีเนื้อเรียบ รวดลายสวยงาม นำไม้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง และเหมาะสมกับ

ข้อดีข้อเสียของการรีดไม้

ข้อมูลจากกรมป่าไม้ระบุไว้ว่าจะขึ้นอยู่กับไม้ที่นำมาใช้ สำหรับไม้เก่าจะมีข้อดีไม่ว่าจะผ่านการใช้งานมานานแค่ไหน ผ่านการทำสีมาแล้ว โดนแดดโดนฝน แค่ไสเปิดหน้าไม้ออก ก็ได้ไม้ที่สวยเหมือนใหม่แล้ว เมื่อในขณะรีดไม้จะมีความแห้ง ไม้ไม่บิด ไม่เบี้ยว ไม่แตก เพราะผ่านการใช้งานมานาน ส่วนข้อเสียไม้อาจจะมีรอยตำหนิจากตะปู รอยแตกจากการรื้อถอน เมื่อรีดไม้ความหนาอาจจะบางลง และเลือกไม่ได้ว่าจะได้ไม้สวยเหมือนกันทุกครั้ง แล้วแต่จังหวะ

รูปแบบไม้ที่นำมารีดใช้ในงานก่อสร้างและงานประดิษฐ์

ข้อมูลจากกรมป่าไม้และนักอนุรักษ์ป่าไม้ระบุไว้ว่า ปะเภทของไม้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไม้เนื้อแข็งมีคุณสมบัติ คือ เนื้อไม้มีสีเข้ม มีความเหนียวและแข็งแรง เช่นไม้จริง ไม้เต็ง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนทอง และไม้ประดู่, ไม้เนื้อแข็งปานกลางมีคุณสมบัติ ยืด หดตัวน้อย ทนต่อสภาพอากาศดีเท่ากับไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่าแต้ ไม้พลวง ไม้นนทรี ไม้ตะแบก ไม้ตาเสือ และไม้ตะเคียนทอง และประเภทสุดท้ายเป็นไม้เนื้ออ่อน คุณสมบัติเนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทานน้อย เช่น ไม้ยางแดง ไม้พะยอม ไม้พญาไม้ ไม้กระเจา และไม้กวาด

จากบทความข้างต้นที่กล่าวมาการรีดไม้เป็นส่วนหนึ่งของงานไม้ เพราะไม้ที่เรานำมาใช้ในงานประดิษฐ์และงานก่อสร้างจะต้องผ่านขั้นตอนการรีดเพื่อให้ไม้ที่ได้มีความเรียบ ความสวยงาม และความหนาตามขนาดที่เราต้องการ ไม้ที่ใช้ในการรีดใช้ได้ทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เพราะไม้ที่นำมาใช้งานจริงต้องมีความแห้ง ไม่บิดเบี้ยว หรือโกงงอ ซึ่งตามหลักแล้วไม้เก่าจะมีความแห้ง ไม่โกงงอ เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม้จึงไม่มีความชื้น จึงนิยมนำมาใช้งานมากกว่า และไม่ต้องกังวลศัตรูพืชเลย ดังนั้นไม่ว่าจะใช้งานไม้ในรูปแบบไหนจุดเด่นของไม้ขึ้นอยู่กับการรีดเพราะทำให้ไม้ไม่มีรอยตำหนิ ช่วยขัดผิวไม้ให้เกิดลวดลายคมชัด เพื่อให้งานไม้นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด อีกทั้งในงานไม้เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ และมีความรอบรู้เกี่ยวกับชนิดคุณสมบัติของไม้ ใช้เครื่องมือไม้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นอกจากนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้และวัสดุอื่นๆที่จะต้องใช้ร่วมกับไม้อีกด้วย เช่น กระจก บานพัก กุญแจ เป็นต้น

ซึ่งถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานไม้ ท่านใดที่กำลังต้องการไม้เก่าคุณภาพดี สามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน TWOMENWOOD มีไม้ให้เลือกหลายเกรดหลายชนิดเต็มประสิทธิภาพ สำหรับท่านใดต้องการดูสินค้าด้วยตัวเอง เรามีหน้าร้านไม้เก่าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และไม้ใหม่อยู่ที่ปทุมธานี

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง