Your Cart

การทำลูกฟัก วัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งประตูหรือหน้าต่างบ้าน

https://inwfile.com/s-k/7aw0tp.jpg

สำหรับลูกฟักเป็นส่วนหนึ่งของบ้านปรากฏอยู่บนบานประตูและหน้าต่าง ถ้าหากที่มีผู้มาเยือนบ้านของเราก็ต้องพบเจอ จะเป็นความประทับใจแรกเลยได้ว่า ภายในบ้านหลังนี้ หรือภายในห้อง มีความสวยงามไม่แพ้ประตูที่อยู่ตรงหน้านี้แน่นอน เพราะลูกฟักเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับประตูนั้นมีความสวยงามหลากหลายมิติมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้บ้านแต่ล่ะหลังมีจุดเด่นทันทีที่ผ่านตาของผู้คน ดีกว่าประตูบ้านและหน้าต่างที่ธรรมดาเรียบๆนั้นเอง ทางเราก็เลยมีบทความเรื่องราวหน้ารู้เกี่ยวกับลูกฟักเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านแล้วเข้าใจและนำไปใช้กับบ้านของตัวเอง จะมีอะไรบ้างมาดูกันครับ

ลูกฟัก คือ

วัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งประตูหรือหน้าต่างบ้าน โดยประตูหนึ่งบานอาจจะมีลูกฟักมากกว่า 1 วัสดุ เพื่อแบ่งบานประตูออกเป็นช่องต่างๆ เพิ่มความสวยงาม ทำให้ดูมีมิติมากขึ้น และจะเป็นวัสดุที่มีความทึบและมองเห็นได้ เช่น ไม้จริง โลหะ กระจก บรรจุอยู่ในกรอบต่างๆ ซึ่งประตูกรอบบานไม้อาจจะมีลูกฟักเป็นแผ่นไม้ที่ด้านล่าง และมีกระจกเป็นลูกฟักด้านบนเพื่อให้สามารถมองเห็นว่ามีใครอยู่ภายในห้องได้ ตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดไว้

การทำลูกฟัก
https://i.ytimg.com/vi/AR0CMhm7IjE/maxresdefault.jpg

ขั้นตอนของการทำลูกฟัก

ข้อมูลจากกรมป่าไม้และช่างออกแบบงานไม้ได้ระบุขั้นตอนไว้ว่า เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์มีเครื่องเราเตอร์ เลื่อยวงเดือน ดอกเราเตอร์ เครื่องมือปืนลูกแม็ค แผ่นไม้ และกาว เป็นต้น จากนั้นกำหนดรูปแบบและจำนวนลูกฟักที่อยู่ในบานประตูหรือหน้าต่าง นำแผ่นไม้ทำกรอบเข้ามุม 45 องศาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวและความสูงตามขนาดของวบประตูและหน้าต่างของบ้านโดยใช้กระบวนการเข้าลิ้นนั้นเอง เพื่อไม่ให้ไม้เกิดการบิดเบี้ยวเมื่อได้รับความชิ้น ทำให้กรอบคงสภาพเดิมของลูกฟัก วัดระยะของช่องสำหรับใส่ลูกฟักแล้วนำแผ่นไม้มาขีดเส้นที่จะทำการเจาะลวดลายด้วยเครื่องเราเตอร์หรือเลื่อยวงเดือนถ้าหากเป็นเครื่องมือเราเตอร์สามารถใช้ลวดลายของดอกเราเตอร์เป็นการสร้างลวดลายได้เลย ถ้าเป็นเลื่อยวงเดือนจะต้องออกแบบลวดลายด้วยการเดินไม้ที่เรากำหนดลวดลายด้วยการขีดเขียน เมื่อเราได้ลวดลายแผ่นไม้ลูกฟัก นำไปใส่กรอบของบานประตูและหน้าต่างที่เราเตรียมไว้โดยใส่ไม้เข้าไปในร่องของกรอบบานประตูหน้าต่างที่ตีร่องไว้ ก็จะได้บานประตูและหน้าต่างที่มีลูกฟักลวดลายสวยงาม สำหรับลูกฟักนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะใช้งานถ้าประตูต้องการความทึบก็จะเลือกใช้ลูกฟักจากไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าต้องการความสว่างก็เป็นงานกระจกผสมกับงานไม้ หรืองานอลูมิเนียมผสมกับกระจก เป็นต้น ดังนั้นขั้นตอนนี้เป็นเพียงส่วนบทความของไม้จริงที่นำมาทำลูกฟักประตูหรือหน้าต่าง

รูปแบบลูกฟัก
https://www.archanwood.com/images/content/original-1429348721398.png

รูปแบบของลูกฟัก

แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ข้อมูลจากนักข่าวและช่างศิลป์ไทยประยุกต์ได้ระบุไว้ดังนี้ 

1) ลูกฟักแบบทึบ สามารถพบเห็นได้ตามประตูหรือหน้าต่างลูกฟักใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง ซึ่งก็จะไม่มีกระจกมาเป็นส่วนประกอบจะใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการผลิต  เช่น ประตูไม้บานทึบลูกฟัก หรือหน้าต่างไม้บานทึบลูกฟัก 

2) ลูกฟักที่สามารถมองทะลุได้ เพื่อให้แสงจากภายนอกเข้ามาในตัวบ้านได้ จะเป็นประตูหรือหน้าต่างที่ทำมาจากกระจกซึ่งสามารถเพิ่มหรือติดตั้งลูกฟักเข้าไปได้ในภายหลัง เช่น ประตูกระจกลูกฟัก หรือหน้าต่างกระจกลูกฟัก 

3) ลูกฟักที่สามารถระบายอากาศได้ เป็นการทำลูกฟักเป็นชั้นๆ ซึ่งในแต่ล่ะชั้นก็จะเว้นช่องว่างไว้สำหรับระบายอากาศอย่างเท่าๆกัน โดยส่วนมากจะพบประตูในลักษณะนี้เป็นประตูห้องน้ำ

ประโยชน์ของลูกฟัก

ข้อมูลจากสำนักข่าวได้ระบุถึงการใช้งานจริงได้ว่า ลูกฟักเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ประตูบ้านหรือหน้าต่างบ้านของเราที่ดูธรรมดาๆ นั้นกลายเป็นความสร้างสรรค์ที่มีความสวยงามอย่างมีสไตล์ มีมิติมากขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบบ้านใดที่ใช้ประตูบ้านหรือหน้าต่างบ้านที่ใช้ลูกฟักเป็นส่วนประกอบนั้นก็จะดูแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงครับ

รายละเอียดลูกฟัก
https://3.bp.blogspot.com/-sr3kGLPgPYw/TWHVRaEDIgI/AAAAAAAACeA/GQUSE7fk8Aw/s1600/banfuk1.JPG

จุดเด่นการเข้าลูกฟักในแต่ล่ะรูปแบบ

ข้อมูลจากช่างออกแบบและกรมศิลปากรได้กล่าวไว้ว่า ลูกฟักประตูแบบทึบ นิยมใช้ในงานกับประตูบ้านเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือ ประตูห้องเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่พักอาศัยภายในห้อง เช่นห้องนอน, ลูกฟักประตูแบบโปร่งใส นิยมใช้งานกับประตูที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ส่วนกลางภายในบ้าน เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องครัว, ลูกฟักประตูแบบระบายอากาศได้ นิยมใช้งานกับประตูห้องน้ำ หรือในพื้นที่ปิดแต่ต้องการให้มีอากาศถ่ายเทภายในห้อง เช่นห้องเก็บของ

จากบทความข้างต้นที่กล่าวมาลูกฟักประตูเป็นชิ้นส่วนที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้ประตูเกิดมิติที่โดดเด่นมีสไตล์ให้เข้ากับรูปแบบของบ้านมากขึ้น ลูกฟักเป็นงานที่ละเอียดผู้ผลิตต้องมีความชำนาญและมีความประณีต จึงจะทำให้การลงลวดลายสวยงามเรียบร้อย การเข้าลูกฟักมีจุดเด่นที่ทำให้ประตูเรียบๆพื้นๆ ธรรมดา ให้มีลวดลายสวยงาม มีการใช้ประโยชน์ทั้งแบบทึบ โปร่งใส และระบายอากาศได้ สำหรับไม้ที่เลือกใช้แนะนำเป็นไม้เก่าก็จะได้ไม้ที่มีความแห้ง ความแข็งแรงทนทาน ไม่โก่งงอ ทนต่อความชื้นเนื่องจากมีอายุที่ยาวนาน ไม่ต้องกังวลรอยเก่าของไม้ ถ้าหากเป็นไม้ใหม่ต้องผ่านกระบวนการอบแห้งที่ถูกต้อง ถึงจะสามารถนำไม้มาใช้งานได้ เพราะในการทำลูกฟักต้องการไม้ที่ตรงและแห้งดี

สำหรับท่านใดที่กำลังต้องการไม้เก่าคุณภาพดีมาใช้ในงานไม้ประดิษฐ์สามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน TWOMENWOOD ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำไม้ที่เหมาะสมกับคุณ มีสินค้าให้คุณเลือกได้หลายเกรดราคาเป็นกันเอง

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง