Your Cart

การเข้าลิ้น การนำไม้ตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปมาต่อเข้าด้วยกัน

การเข้าลิ้น
https://floordecor.co.th/wp-content/uploads/2018/06/10.jpg

สำหรับการเข้าลิ้นไม้นั้นเป็นการนำไม้ตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปมาต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้แผ่นไม้ต่อกันแน่นเลยทีเดียว ผู้คนจึงนำวิธีการนี้มาใช้สำหรับทำฝา พื้นไม้ ประตู เป็นต้น เนื่องจากจุดประสงค์ของการเข้าลิ้นนั้นก็เพื่อเพื่อซ่อนรอยต่อ หากไม้มีการยืดหรือหดตัวก็จะมองไม่เห็นร่องเพราะมีลิ้นไม้กั้นอยู่นั้นเอง บางครั้งเทคนิคอื่นอาจไม่เหมาะสมจึงต้องเลือกใช้เทคนิคการเข้าลิ้นไม้ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่า ทางเราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเข้าลิ้นไม้มาให้ทุกท่านได้ศึกษาต่อจากบทความนี้กัน

การเข้าลิ้นคือ

เทคนิคการเข้าไม้รูปแบบหนึ่ง นิยมใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นไม้กระดานตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปโดยจะใช้เครื่องไสไม้ที่มีหัวพิเศษไสด้านสันของไม้กระดานโดยให้ฝั่งหนึ่งเป็นร่องเว้าลงไปตลอดแนวความยาวของไม้เรียกว่าตัวเมีย และไสสันไม้อีกฝั่งให้มีลักษณะนูนออกมาคล้ายเดือย หรือที่เรียกว่า “ลิ้น” ตัวผู้นั้นเองหรือตามภาษาชาวบ้านจะเรียกรวมว่าการไสร่องตัวผู้-ตัวเมีย สามารถทำได้ทั้งแบบลิ้นเดี่ยวและสองลิ้น โดยที่แนวลิ้นสามารถประกอบเข้ากับร่องของอีกฝั่งได้พอดี ตามความหมายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดไว้ว่า ไม้แบนหรือไม้กระดาน สำหรับประกับกบไสไม้ให้แน่นนั้นเอง

https://www.doublefloor.co.th/wp-content/uploads/2017/01/Laminate-Flooring-1.jpg

ขั้นตอนการเข้าลิ้น

ก่อนเริ่มต้นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมดังนี้ ไม้กระดานหรือแผ่นไม้ ไม้อัด ดอกเราเตอร์ตีลิ้นตัวผู้-ตัวเมีย และ CClamp หรือ FClamp จากนั้นนำไม้กระดานที่ต้องการเข้าลิ้นมาตรวจเช็คก่อนว่าได้ทำการไสไม้หรือยัง ถ้ายังไม่ไสจะต้องไสให้เรียบร้อยก่อนทำการตีลิ้นได้ เลือกหน้าไม้ที่สวยไว้ด้านล่าง แล้วนำไม้อัดวางด้านบนแผ่นไม้ล็อคด้วยน็อตเพื่อใช้เป็นไกด์ชนกับลูกปืนในการตีลิ้น เริ่มแรกใช้ดอกเราเตอร์ตีลิ้นตัวผู้ จัดหน้าดอกเราเตอร์ให้ชนกับขอบไม้เช็คความสูงให้อยู่กึ่งกลางของขอบแผ่นไม้ เดินแผ่นไม้จากหัวไม้จนสิ้นสุดขอบไม้ด้านล่าง ก็จะได้ขอบไม้ 1 ฝั่งที่เป็นลักษณะตัวผู้หรือที่เรียกว่า “ลิ้น” ตีลิ้นตัวผู้ให้ครบทุกแผ่นไม้ที่เราต้องการ จากนั้นเปลี่ยนดอกเราเตอร์เป็นตัวเมียเตรียมขอบไม้แผ่นเดิมทั้งหมดที่ตีลิ้นตัวผู้แล้ว โดยให้ขอบแผ่นไม้ของอีกฝั่งตีลิ้นตัวเมีย จัดให้ดอกเราเตอร์อยู่กึ่งกลางของลิ้นตัวผู้ เมื่อได้ระยะแล้วเดินขอบไม้ของอีกฝั่งได้ทันทีจะได้ขอบไม้ตัวเมียหรือที่เรียกกันว่า “ร่อง” ซึ่งไม้ในหนึ่งแผ่นจะมีขอบไม้สองฝั่งมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่ไม้แผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายจะตีลิ้นของแผ่นไม้แค่ด้านเดียวของขอบไม้เท่านั้น สุดท้ายนำไม้ทั้งหมดที่ตีลิ้นและตีร่องเรียบร้อยแล้วมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะได้แผ่นไม้ที่ต่อกันหรือเรียกกันว่าการเข้าลิ้นนั้นเอง

ไม้ที่เลือกใช้ในการเข้าลิ้นจะเป็นไม้เนื้อแข็งเนื่องจากนิยมนำมาทำพื้น เป็นส่วนที่ช่วยลดรอยขีด รอยกระแทก มีความเหมาะสมในการทำพื้นไม้ เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้ตะแบก ไม้โอ๊ค ไม้แอช และไม้รกฟ้า

https://www.sapsiammaterial.com

ประโยชน์ของการเข้าลิ้น

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมงานไม้ระบุไว้ว่านิยมนำเทคนิคนี้มาใช้กับการเข้าลิ้นไม้ของพื้น ผนัง ประตู และฝ้าเพดาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อระหว่างภายในหรือภายนอกอาคาร เป็นเทคนิคที่ทำให้ไม้เกิดประโยชน์อย่างสูงเลยเพราะแนวรอยต่อดูเรียบเสมอกัน ดูแล้วมีความสวยงามเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

สาเหตุของการเข้าลิ้น

ข้อมูลจากแหล่งข่าวได้ระบุไว้ว่าเป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับงานที่ต้องอาศัยความประณีต ไม่มีต้องอาศัยตัวยึดประเภทอื่นเข้า ใช้เพียงแค่แผ่นไม้ก็เอาอยู่ และการเข้าลิ้นไม้เปรียบเสมือนไม้นั้นมีความเป็นแผ่นเดียวกันจนมองเห็นร่องรอยต่อ

ข้อดีข้อเสียของการเข้าลิ้น

ข้อดีทำให้แผ่นไม่เสียสภาพใช้งานได้ระยะยาว มีความทนทาน ทนต่อสภาพอากาศที่มีความชื้นทำให้รอยต่อยังคงสภาพเดิม ในส่วนข้อเสียก็คือการเข้าลิ้นไม้ต้องใช้ความละเอียดและขั้นตอนในการทำต้องใช้เวลานานพอสมควร

https://propholic.com/wp-content/uploads/2017/02/07.jpg

จุดเด่นของการเข้าลิ้น

ข้อมูลจากกรมป่าไม้และนักวิชาได้ระบุไว้ว่า ไม้ที่นำมาเชื่อมต่อกันมีความแนบสนิท ติดกันแน่นจนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้ตะปู แยกออกจากกันได้อยาก จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานในการใช้งานมากขึ้น ถ้าหากจะใช้ตะปูเข้าไปในลิ้นไม้จะช่วยซ่อนหัวตะปูเก็บคาวมเรียบร้อยของงานไม้ไปในตัว แนวลิ้นที่ต่อกันสามารถป้องกันแสดงแดด ลม น้ำ และเสียงรบกวนได้มากขึ้นอีกด้วย

จากบทความข้างต้นที่กล่าวมาการเข้าลิ้นไม้เป็นเทคนิคที่ทำให้แผ่นไม้เกิดการเชื่อมต่อที่แน่นสามารถใช้งานกับสิ่งที่ต้องทนต่อแรงเสียดทานได้ดี เก็บรายละเอียดระหว่างรอยต่อของแผ่นไม้ส่งผลดีต่อการใช้งานระยะยาวและงานไม้มีความสวยงามการเข้าลิ้นจึงเหมาะสมกับงานพื้นไม้ ประตู หน้าต่าง ฝ้า และเพดาน เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับช่างไม้หรือทำเองที่บ้านสำหรับไม้ที่เลือกใช้งานถ้าหากเป็นไม้เก่าก็จะได้ความแห้ง ความแข็งแรงทนทานเนื่องจากมีอายุที่ยาวนาน และยังมีข้อดีที่ช่วยนำไม้เก่ามาประยุกต์ใช้งานใหม่ได้ เพิ่มคุณประโยชน์ของไม้ได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลรอยเก่าของไม้เลย ถ้าหากเป็นไม้ใหม่อาจจะมีความโก่งงอบ้าง แต่ก็สามารถใช้ได้เพราะการเข้าลิ้นช่วยทำให้เรียบได้

สำหรับท่านใดที่กำลังต้องการไม้เก่าคุณภาพดีมาใช้ในงานก่อสร้าง หรืองานประดิษฐ์สามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน TWOMENWOOD ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำไม้ที่เหมาะสมกับคุณ มีสินค้าให้คุณเลือกได้หลายเกรดราคาเป็นกันเอง

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง