Your Cart

การเพลาะไม้ ทั่วไปมีหลายวิธีแต่ที่นิยมนำมาใช้งานจริง มีดังนี้

เพลาะไม้

การเพลาะไม้

เพลาะไม้
https://www.thaicarpenter.com/images/mboard_1338271154/1338271154.jpg

การเพลาะไม้ คือ การเพลาะไม้เป็นการปฎิบัติงานไม้อย่างหนึ่งทำได้โดยการนำเอาแผ่นไม้มาวางเรียงกันแล้วอัดยึดเข้าด้วยกัน เพื่อให้แผ่นไม้นั้นมีความกว้างมากขึ้น
เนื่องจากความต้องการในการใช้ไม้ทำงานมีพื้นที่กว้าง แต่ไม้มีข้อจำกัดด้านความกว้างทำให้ไม้มีความกว้างไม่เพียงพอกับการใช้งานจึงจำเป็นต้องนำไม้มาวางเรียงกันแล้วอัดยึดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ความกว้างของไม้เพียงพอกับการใช้งานการเพลาะไม้ทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะให้ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ทำการเพลาะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของงานต้องการความเเข็งแรงมากน้อยเพียงใด
นี่คือเบื้องต้นของการเพลาะไม้ว่าทำไมเราถึงต้องเพลาะไม้อีกทั้งการเพลาะจะทำให้พื้นที่บริเวณเกิดความสมดุลและสวยงามตามมา จึงนิยมใช้กับงานที่มีพื้นที่ขนาดความกว้างความยาวที่ใหญ่กว่าไม้นั้นเอง

รูปแบบของการเพลาะไม้

รูปแบบของการเพลาะไม้ทั่วไปมีหลายวิธีแต่ที่นิยมนำมาใช้งานจริง มีดังนี้ การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาว การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับเดือยไม้ การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับการบังใบ การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับรางลิ้น การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับการสอดลิ้น การเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับตะปูเกลียว และการเพลาะไม้ด้วยการใช้กาวร่วมกับตะปู สำหรับช่างทั่วไปจากกรมอาชีวศึกษามี 3 วิธีเบื้องต้นได้ให้ข้อมูลไว้กับวิธีการเพลาะไม้ คือ การเพลาะเปิดหัวไม้ เป็นการเพลาะไม้แบบเรียงเป็นแผ่นๆจนกว่าจะได้ขนาดความกว้างตามต้องการ โดยใช้ตาปูหรือตะปูเกลียวเป็นตัวยึดเหนี่ยวกับไม้ที่อยู่ข้างหลัง, การเพลาะไม้โดยมีไม้สกัดหัวท้าย การเพลาะแบบนี้นับว่าเป็นแบบที่แข็งแรงและให้ผลดีที่สุดแบบหนึ่ง และการเพลาะโดยเข้ากรอบ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด คือไม้แผ่นที่เพลาะนั้นมีไม้เป็นกรอบอัดอยู่โดยรอบ นับเป็นวิธีที่มีความแข็งแรงมากที่สุด สำหรับไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการเพลาะจะเป็นไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้อกลาง ซึ่งจะขึ้นกับการประเมินหน้างานด้วยว่าต้องรับแรงมากน้อยแค่ไหน ก่อนจะเลือกไม้แต่ล่ะชนิดมาใช้งาน

ขั้นตอนการเพลาะไม้

การเตรียมการเพลาะไม้โดยนำไม้ทุกแผ่นที่จะทำการเพลาะ ไสให้ความหนาเท่ากันทุกแผ่นและไสแต่งขอบไม้ทุกแผ่นให้เรียบตรงและได้ฉาก วางเรียงเข้าด้วยกันตรวจสอบขอบไม้ให้สนิททุกแผ่นและจัดลายไม้ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วขีดเส้นตรงระหว่างขอบแผ่นไม้ที่อยู่ติดกันและเขียนหมายเลขกำกับไว้ เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเพลาะไม้ เช่น กาว แม่แรง ค้อนไม้ CClampหรือ FClamp และไม้ 1 นิ้วครึ่ง x 3 นิ้ว จากนั้นทำการทากาวที่ขอบไม้ทั้งสองข้างทุกแผ่น ยกเว้นแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย ให้ทากาวเฉพาะแผ่นที่ติดกันเท่านั้น วางไม้ที่ทำการทากาวที่ขอบเรียบร้อยแล้ว ลงไประหว่างหน้าอัดของแม่แรงอัดไม้เรียงตามลำดับหมายเลข และให้เส้นที่ขีดไว้ในการเตรียมการเพลาะไม้ให้ตรงกัน ทำการจัดแผ่นไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยแม่แรงให้แน่นพอประมาณขณะบีบอัดแม่แรงใช้เศษไม้วางบนแผ่นไม้ที่เพลาะใช้ค้อนไม้เคาะเบาๆ ตลอดแนวเพลาะเพื่อช่วยให้แผ่นไม้ที่เพลาะเคลื่อนที่เข้าหากันได้สะดวกและของไม้สนิทยิ่งขึ้น ใช้ไม้ 1นิ้วครึ่ง x 3 นิ้ว วางพาดบนแผ่นไม้ใกล้ๆกับแม่แรงอัดไม้ใช้ CClamp หรือ FClamp บีบด้านหัวและท้ายให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ที่เพลาะโก่งกลาง ขันแม่รงอัดแผ่นไม้ให้แน่น เช็ดกาวที่ล้นออกมาจากรอยต่อไม้ให้สะอาด ตรวจสอบไม้ที่ทำการเพลาะให้วางตัวอยู่ในแนวระดับ เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ที่ทำการเพลาะบิดตัว แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้กาวแห้งจนเสร็จ

ประโยชน์ของการเพลาะไม้

จากช่างทั่วไปของกรมอาชีวศึกษรได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ถ้าไม้ยาวไม่พอ เราอาจทำให้ยาวออกไปได้อีกอย่างหนึ่ง ถ้าไม้หนาไม่พอเราอาจทำให้หนาขึ้นได้ ถ้าไม้นั้นกว้างไม่พอ เราอาจทำให้กว้างออกไปได้ การต่อไม้หรือเพลาะไม้จะเกี่ยวข้องกับแรง 2 ชนิด คือ แรงกด และแรงดึง ดังนั้นการเพลาะไม้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่จะนำไปใช้งาน การต่อไม้เพื่อใช้รับแรงกด เช่น การต่อขาโต๊ะ ตู้ เสา และส่วนที่ทำหน้าที่อย่างเสา การถ่ายน้ำหนักหรือแรงจากท่อนหนึ่งลงไปยังอีกท่อนหนึ่ง และการต่อเพื่อใช้แรงดึง ได้แก่ การต่อไม้ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ เช่น การสร้างโครงบ้าน ไม้ขื่อ เก้าอี้ ผนังตู้ เป็นต้น ดังนั้นการเพลาะไม้จากแผ่นเล็กๆ เพลาะให้เป็นแผ่นใหญ่ เพิ่มความแข็งแรงของไม้และหน้ากว้างให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นไป และส่งผลให้งานออกมาหลากหลายได้ประโยชน์สูงสุด

การเพลาะไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสำหรับเพิ่มพื้นที่หน้าไม้ให้มีขนาดใหญ่และกว้างขึ้น จุดเด่นของการเพลาะไม้สามารถเลือกใช้งานได้ตามขนาดที่ต้องการไม่มีข้อกำหนด อีกทั้งสามารถเลือกโทนสีให้เข้ากับหน้างานหรือลวดลายไม้ที่ต่อกันให้เกิดความสวยงามมากขึ้น สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านก่อสร้างงานอาคารบ้านเรือนได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ถ้าหากนำไม้เก่ามาเพลาะจะได้ความแข็งแรงมากกว่าไม้ใหม่เพราะมีความแตกต่างกันที่ความชื้น ถึงไม้เก่าจะมีรอยขีดขวนหรือรอยตาปู ส่วนไม้ใหม่จะไม่มีรอยทำให้ลวดลายของไม้เด่นชัดสวยงามก็ตาม เมื่อนำไม้เก่าหรือไม้ใหม่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการนำคุณสมบัติของไม้ไปใช้งานถูกประเภทหรือไม่ อีกทั้งไม้จริงที่เก่ายาวนานจะมีวิธีการแปรรูปง่ายกว่าไม้ใหม่ และแถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องศัตรูพืช

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับท่านใดที่กำลังต้องการไม้เก่าคุณภาพดีมาทำการเพลาะให้ได้พื้นที่มากขึ้น สามารถเลือกซื้อสินค้าจากทางร้าน TWOMENWOOD มีไม้ให้เลือกหลายเกรดหลายชนิดเต็มประสิทธิภาพ สำหรับท่านใดต้องการดูสินค้าด้วยตัวเอง เรามีหน้าร้านไม้เก่าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และไม้ใหม่อยู่ที่ปทุมธานี