Your Cart

วงกบ ส่วนโครงสร้างที่มีความสำคัญกับประตู-หน้าต่าง

วงกบไม้

ทำความรู้จักกับวงกบไม้ ส่วนโครงสร้างที่มีความสำคัญกับประตู-หน้าต่าง

วงกบ
https://www.siamwoodup.com/images/content/original-1613535216536.jpg

TheExpress Wire (2023) ได้ให้ข้อมูลว่า ประตูเป็นช่องทางเข้า-ออกของบ้านเรือนที่ไม่สามารถติดตั้งเข้ากับผนังได้โดยตรงจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างเพื่อยึดหรือเชื่อมต่อระหว่างบานประตูและผนังบ้านเข้าด้วยกันและโครงสร้างนั้นก็คือวงกบ ซึ่งจะช่วยรับน้ำหนักและแรงกระแทกของบานประตูเป็นหลัก กล่าวคือการเลือกวงกบที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะจะช่วยทำให้ประตูติดกับผนังได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งประตูบ้านส่วนใหญ่จะนิยมใช้วงกบไม้

https://www.wazzadu.com/thumbs/article/resize/760/article_805af890-a28f-11ea-8778-89364cb9553f.jpg

วงกบ คืออะไร

วงกบ เป็นส่วนโครงสร้างที่สำคัญของประตูและหน้าต่าง มีลักษณะเป็นโครงกรอบ โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมบานประตูหรือบานหน้าต่างเข้ากับผนังบ้าน วงกบที่ดีควรมีความแข็งแรงและทนทาน เพราะเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักและแรงกระแทก ซึ่งมีผลต่อประตูและหน้าต่างโดยตรง สำหรับวัสดุที่ใช้ทำวงกบก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน โดยหลัก ๆ จะนิยมใช้ไม้ เหล็ก อลูมิเนียม และ uPVC

วงกบมีความสำคัญอย่างไร

วงกบ มีความสำคัญกับประตู-หน้าต่างมากพอสมควร เพราะวงกบจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมบานประตู-หน้าต่างเข้ากับผนัง นับเป็นโครงสร้างหนึ่งที่จะช่วยรับน้ำหนักและแรงกระแทกของประตู-หน้าต่าง เพื่อให้มีความมั่นคงและแข็งแรงตามที่ควรจะเป็น เพราะถ้าหากวงกบไม่แข็งแรงจะส่งผลให้ประตูหรือหน้าต่างเกิดความเสียหายได้ง่ายนั่นเอง

ชนิดของไม้ที่เหมาะต่อการนำมาทำวงกบ

ไม้ที่เหมาะต่อการนำมาทำเป็นวงกบควรเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง และทนต่อแดด ฝน รวมถึงสภาพอากาศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวงกบที่ติดตั้งภายนอกอาคาร จำเป็นต้องมีความแข็งแรงและทนทานมากเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้แดง หรือไม้สักเก่าก็ได้ ส่วนวงกบที่ติดตั้งภายในอาคารควรเลือกไม้ที่มีความแข็งแรงและมีลวดลายสวยงามอย่างไม้โอ๊ค ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้สัก หรือไม้สะเดา ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการโชว์ลายไม้โดยเฉพาะ

วงกบ
https://www.autoslidedoor.com/

ข้อแตกต่างระหว่างวงกบไม้ และวงกบจากวัสดุอื่น ๆ

• ลักษณะภายนอก วงกบไม้จะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดกว่าวงกบที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เพราะไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ลวดลายและโทนสีของไม้แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาทำเป็นวงกบแล้วจะให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติ ซึ่งสามารถเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ ส่วนวงกบที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ มักมีลักษณะคล้ายกันและมีสีสันลวดลายให้เลือกค่อนข้างน้อย
น้ำหนัก วงกบไม้ที่ทำจากไม้เนื้อแข็งจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อไม้ด้วย แต่ทว่าวงกบที่มีน้ำหนักมากที่สุดนั้นจะเป็นวงกบเหล็ก ส่วนวงกบอลูมิเนียมและวงกบ uPVC จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ
• ความแข็งแรง ทนทาน วงกบไม้สามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทนต่อแดด ฝน และสภาพอากาศอีกด้วย แต่ยังเสี่ยงต่อการถูกปลวกและแมลงเข้าทำลาย ส่วนวงกบเหล็กจะมีความแข็งแรงและรับแรงกระแทกได้ดี แต่ถ้าหากโดนน้ำหรือความชื้นก็มีโอกาสเป็นสนิมได้ ในขณะที่วงกบอลูมิเนียมจะทนต่อน้ำและความชื้นได้ดี ไม่สึกกร่อนง่าย และวงกบ uPVC สามารถกันปลวกและแมลงได้ แต่บางกรณีอาจไม่แข็งแรงเท่ากับวัสดุอื่น ๆ
• ปัญหาปลวกและแมลง วงกบไม้มีโอกาสที่จะพบกับปัญหาปลวกและแมลงเข้าทำลายสูง ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่ก็ยังมีโอกาสที่ปลวกและแมลงจะเข้ามาสร้างความเสียหายได้ เพราะไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ศัตรูพืชชอบนั่นเอง ในขณะที่วงกบเหล็ก อลูมิเนียม และ uPVC จะไม่พบกับปัญหาดังกล่าว
• อายุการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นวงกบไม้ วงกบเหล็ก วงกบอลูมิเนียม หรือวงกบ uPVC อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเป็นหลัก หากเป็นวงกบไม้ที่ทนต่อแดด ฝน และสภาพอากาศต่าง ๆ รวมถึงป้องกันปลวกและแมลงได้ จะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น ในขณะที่วงกบเหล็กจะมีความแข็งแรงและทนทาน แต่ถ้าหากโดนความชื้นเป็นเวลานานก็อาจทำให้เป็นสนิมและเสียหายได้ ส่วนวงกบอลูมิเนียมและวงกบ uPVC จะไม่ค่อยพบปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน
• ราคา วงกบไม้มีราคาค่อนข้างแพงพอสมควร เพราะไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีความสวยงามและแข็งแรง และในปัจจุบันวัสดุไม้จริงอย่างไม้เนื้อแข็งนั้นหาได้ค่อนข้างยาก จึงทำให้มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ สำหรับวงกบที่ทำจากเหล็ก อลูมิเนียม และ uPVC จะมีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกรดของวัสดุนั้น ๆ ด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทราบว่า วงกบมีหน้าที่เชื่อมบานประตู-หน้าต่างเข้ากับผนังบ้าน ซึ่งจะช่วยรับน้ำหนักและแรงกระแทกในขณะที่เปิด-ปิด ประตูหน้าต่าง โดยวงกบแต่ละชนิดล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สำหรับวงกบไม้อาจจะมีปัญหาเรื่องปลวกและแมลง รวมถึงการยืดหดและบิดงอของไม้ แต่ถ้าหากใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีอายุมาก หรือไม้เก่า จะช่วยให้วงกบไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่ง TWOMENWOOD เรามีสินค้าไม้เก่าพร้อมจำหน่าย และยังรับทำวงกบไม้ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง