Your Cart

หน้าต่างไม้ ช่องเปิดระบายอากาศที่ให้ทั้งแสงสว่างและความเย็นสบาย

หน้าต่างไม้ ช่องเปิดระบายอากาศที่ให้ทั้งแสงสว่างและความเย็นสบาย

https://image-gbh.com

Schreiber B. (2023) กล่าวว่า หน้าต่าง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเก่าแก่มาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาบ้านเรือนที่มีลักษณะตายตัวและปิดทุกด้านแบบไม่มีช่อง หน้าต่างได้ปรากฏในภาพวาดฝาผนังยุคแรกในอียิปต์และภาพนูนต่ำนูนสูงของอัสซีเรีย สำหรับอียิปต์นั้นจะแสดงให้เห็นแบบหน้าต่างที่เป็นช่องเปิดในผนังบ้านที่ปูด้วยเสื่อ ส่วนแบบหน้าต่างของอัสซีเรียมักจะกว้างกว่าที่สูงแทบทุกครั้ง และแบ่งย่อยด้วยเสาเรียวขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบหน้าต่างได้จากที่ต่าง ๆ ซึ่งถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หน้าต่าง คืออะไร

หน้าต่าง หมายถึง ช่องเปิดในผนังของอาคาร รวมถึงช่องเปิดบริเวณด้านข้างของยานพาหนะและอื่น ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อเปิดรับลมและแสงแดด โดยทั่วไปหน้าต่างจะติดตั้งกับโครงที่มีบานหน้าต่างกระจกอยู่ด้วย ซึ่งมักจะมีวงกบ สายสะพาย และบานกระจก หรือสิ่งที่ใช้ในการปิดอื่น ๆ สำหรับกรอบหน้าต่างนั้นมักทำด้วยไม้จริง โลหะ หรือพลาสติก (Dictionary.com, LLC, 2023)

แบบหน้าต่าง
https://inwfile.com/s-ce/189lrp.jpg

รูปแบบของหน้าต่างไม้ที่ได้รับความนิยม

หน้าต่างไม้ ถือเป็นหน้าต่างอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยม ส่วนมากแบบหน้าต่างที่ได้รับความนิยมจะมีลักษณะเป็นบานเปิดและบานเลื่อน แต่สำหรับหน้าต่างไม้จะนิยมแบบบานเปิดและบานกระทุ้ง ซึ่งจะมีทั้งวัสดุไม้จริงและไม้เทียม นอกจากนี้ยังมีหน้าต่างบานเฟี้ยมและบานยกที่สอดแทรกเข้ามา โดยบานหน้าต่างแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป สำหรับแบบหน้าต่างบานเปิดอาจทำจากไม้ทั้งหมด หรืออาจใช้ไม้ทำเป็นวงกบและกรอบบานหน้าต่างเท่านั้น และติดตั้งกระจกตามโครงสร้างที่วางไว้

ชนิดของไม้ที่เหมาะต่อการทำหน้าต่าง

เนื่องจากหน้าต่างเป็นส่วนที่มักจะต้องเผชิญกับแสงแดดและฝน รวมถึงสภาพอากาศภายนอกอยู่เป็นประจำ ดังนั้นหน้าต่างที่ดีควรจะมีความแข็งแรงและคงทน สำหรับไม้ที่เหมาะต่อการนำมาทำหน้าต่าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของวงกบ บานหน้าต่างหรือกรอบหน้าต่างก็ตาม ควรใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างไม้มะค่า ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ตะเคียน ไม้กาเปอร์ หรือไม้สักอายุมากก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไม้สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์การใช้งานหน้าต่างได้อีกด้วย

หน้าต่าง
https://inwfile.com/s-gf/g96vz7.jpg

ข้อแตกต่างระหว่างหน้าต่างไม้ และหน้าต่างจากวัสดุอื่น ๆ

• ลักษณะภายนอก สำหรับหน้าต่างไม้มักจะมีสีสันและลวดลายสวยงาม ดูอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ สามารถเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ ซึ่งไม้แต่ละชนิดจะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ส่วนหน้าต่างที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก อลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก PVC และกระจก สีสันและผิวสัมผัสจะมีลักษณะคล้ายกัน และมีให้เลือกน้อยกว่าหน้าต่างไม้
• ความแข็งแรง ทนทาน หน้าต่างไม้จะมีความแข็งแรงและทนทาน โดยเฉพาะหน้าต่างที่ทำจากไม้เก่าหรือไม้เนื้อแข็งที่มีคุณสมบัติทนต่อแดด ฝน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงป้องกันปลวกและแมลงได้ เช่น ไม้สัก ถือเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงามและมีความแข็งแรง แต่ไม้ดังกล่าวจะต้องเป็นไม้ที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สำหรับหน้าต่างที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมีความแข็งแรงเช่นกัน และไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับปลวกและแมลง แต่หน้าต่างเหล็กมักมีโอกาสที่จะเป็นสนิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ด้วย
• อายุการใช้งาน หน้าต่างไม้ที่ทำจากไม้จริงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง จะมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป หากได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจะอยู่ได้นานถึง 60 ปี หรือมากกว่านั้น ส่วนหน้าต่างที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก อลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก PVC และกระจก จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 1020 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาด้วย

ขนาดมาตรฐานของหน้าต่างที่นิยมใช้

เนื่องจากหน้าต่างมีหลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ขนาดมาตรฐานของหน้าต่างแต่ละประเภทแตกต่างกัน และขนาดมาตรฐานของหน้าต่างประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันมีอยู่ ดังนี้

1.หน้าต่างบานเปิด ขนาดที่นิยมใช้ คือ 60 x 110 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว)
2.หน้าต่างบานกระทุ้ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดหน้าต่างในห้องนั่งเล่นและห้องนอน คือ 80 x 110 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว) และขนาดหน้าต่างในห้องน้ำ คือ 80 x 50 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว)
3.หน้าต่างบานเฟี้ยม ขนาดที่นิยมใช้ คือ 45 x 110 เซนติเมตร (ความกว้างน้อยที่สุด x ความยาว)
4.หน้าต่างบานเลื่อน สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว ได้แก่ ขนาด 100 x 110, 120 x 110 และ 120 x 150 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว)
หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ได้แก่ ขนาด 180 x 110, 240 x 110 และ 240 x 150 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว)
หน้าต่างบานเลื่อนสาม ได้แก่ ขนาด 180 x 110 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว)
5.หน้าต่างบานยก ขนาดที่นิยมใช้ คือ 60 x 110 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว)

https://inwfile.com/s-fu/z0e7a0.jpg

วิธีเลือกซื้อหน้าต่างไม้

• รูปแบบหน้าต่างไม้ ขั้นตอนแรกผู้ใช้จำเป็นต้องพิจารณาดีไซน์ของบ้านที่อยู่อาศัยก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และเหมาะกับหน้าต่างรูปแบบใด หากต้องการหน้าต่างไม้ที่สามารถเปิดรับลมและแสงแดดได้อย่างเต็มที่ ควรเลือกหน้าต่างบานเปิดและบานเฟี้ยม ถ้าต้องการหน้าต่างไม้ที่ทำหน้าที่เป็นกันสาดให้ในตัวควรเลือกหน้าต่างบานกระทุ้ง ส่วนใครที่ต้องการแบบหน้าต่างที่ใช้งานง่าย ช่วยให้บ้านดูโปร่งโล่ง ควรเลือกหน้าต่างบานเลื่อนที่มีกระจก ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัดอาจเลือกใช้หน้าต่างบานยก
• ชนิดของไม้ นอกจากรูปแบบหน้าต่างไม้แล้ว ชนิดของไม้ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เพราะจะบ่งบอกได้ว่าคุณสมบัติโดยรวมนั้นตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่ หน้าต่างไม้ที่ดีควรใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายสวยงาม ทนต่อแดด ฝน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงป้องกันปลวกและแมลงได้ด้วย หากเป็นหน้าต่างที่ทำจากไม้สังเคราะห์ก็ควรเลือกเกรดไม้คุณภาพดีเป็นหลัก
แหล่งผลิตและจำหน่าย หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบหน้าต่างและชนิดของไม้ได้แล้ว ผู้ใช้ควรเลือกแหล่งผลิตและจำหน่ายหน้าต่างไม้ให้ดี เนื่องจากในปัจจุบันไม้คุณภาพดีอาจพบได้น้อยลง นั่นเป็นเพราะว่าไม้จริงที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์หาได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากใครสนใจไม้เก่าที่มีความแข็งแรงและทนทาน TWOMENWOOD มีสินค้าดังกล่าวจำหน่ายด้วย ทั้งนี้หากใครไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ หรือแหล่งจำหน่ายหน้าต่างไม้ที่ดูน่าเชื่อถือมากที่สุด

วิธีบำรุงรักษาหน้าต่างไม้

หน้าต่างไม้อาจต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำมากกว่าวัสดุอื่น ๆ โดยเฉพาะไม้จริงที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน เมื่อเวลาผ่านไปมักจะทำให้สีของเนื้อไม้จางลง ซึ่งสามารถบำรุงรักษาโดยการรื้อและทาสีใหม่เพื่อให้ดูดีขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้วการเคลือบสีคุณภาพสูงจะมีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 810 ปี ซึ่งถ้าหากผ่านการเคลือบแล้วไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือทำอะไรเพิ่มเติม นอกเสียจากหน้าต่างไม้นั้นมีสีจางลงหรือบางส่วนชำรุด อย่างไรก็ตามการทำความสะอาดหน้าต่างไม้เป็นประจำยังถือเป็นสิ่งที่จำเป็น

จะเห็นได้ว่าแบบหน้าต่างนั้นมีให้เลือกอย่างหลากหลาย สำหรับหน้าต่างไม้จริงจะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเลียนแบบให้เหมือนได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ แดดและฝน รวมถึงป้องกันศัตรูไม้ และทาสีใหม่ได้อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจหน้าต่างไม้ ไม้เก่า ไม้แปรรูปต่างๆ TWOMENWOOD มีหน้าต่างให้เลือกหลายแบบ และยังสามารถสั่งทำตามความต้องการได้อีกด้วย สำหรับท่านใดต้องการดูสินค้าด้วยตัวเอง เรามีหน้าร้านไม้เก่าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และไม้ใหม่อยู่ที่ปทุมธานี

หมายเหตุ ร้านเราจะขายไม้เก่าไทย เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง สามารถตรวจเช็คราคาได้ทางข้างล่าง

ตรวจสอบราคาสินค้า

อ้างอิง